Pracowite Misie znają już prawie wszystkie litery alfabetu. W tym tygodniu przyszła kolej na nową literę r na przykładzie wyrazu recykling.

Dzieci porównywały kształty liter pisanej i drukowanej. Wysłuchiwały pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach. Głoskowały proste wyrazy i układały modele wyrazów z dostępnych głosek na matach. Nowo poznane litery układały na matach z kryształków, klamerek i szarf. Pisały je palcem w powietrzu, w kaszy i na tablicy magnetycznej, recytując wiersz o recyklingu.

Na zakończenie wykonały karty z zadaniami.