Pracowite Misie poznały kolejną literę p, P na przykładzie wyrazu ,,planeta”.

Dzieci porównywały litery p, P drukowane i pisane. Odtwarzały obraz litery graficznie i niegraficznie. Wyszukiwały wyrazy na literę p z otoczenia, dzieliły na sylaby oraz głoski.

Układały wyrazy na literę p z dostępnych liter.

Układały w grupach opowiadanie z wylosowanym wyrazem na literę p oraz rysowały swoją planetę.

Oto efekty ich pracy.