Pracowite Misie poznają kolejne litery alfabetu odtwarzając je graficznie i niegraficznie.

Pokonują tor przeszkód z litery N,n.

Porównują kształty liter, wyszukują wyrazów na daną literę w najbliższym otoczeniu. Rozwiązują zagadki słowne.

Wysłuchują pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Dzielą wyrazy na głoski i sylaby.

Układają wyrazy z rozsypanki literowej.

Układają kształt litery z dostępnych materiałów. Piszą literę N , n w powietrzu, po śladzie i samodzielnie.