Pracowite Misie poznały kolejną literę N, n elementami Metody Dobrego Startu.

Odtwarzaĺy jej obraz graficznie I niegraficznie. Przechodziły stopa za stopą po schemacie litery N.

Rozwiązywały zagadki słowne.

Porównywały litery pisane i drukowane.

Wyszukiwały wyrazów na literę N, n.

Dzieliły wyrazy na sylaby i głoski. Wysłuchiwały pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie.

Układały wyrazy z rozsypanki literowej.

Układały kształt litery z dostępnych materiałów: patyczków, kryształków, klamerek, Pisały kształt litery N, n palcem w powietrzu, po śladzie oraz samodzielnie.