Dziś Pracowite Misie poznały nową literę K, k elementami Metody Dobrego Startu.

Zajęcia przeplatane oczywiście były szeregiem zabaw ruchowych: wyścigami zaprzęgów koników, zabawami w kocach, robieniem kociego grzbietu itp.

Podczas poznawania nowej literki były ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe, uczenie się wielozmysłowe, niegraficzne odtwarzanie wzoru, graficzne odtwarzanie wzoru, analiza i synteza słuchową wyrazów zawierających głoskę k, wyszukiwanie liter K, k doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu słowno- obrazkowego.