Pracowite Misie rozpoczęły cykl wiosennych tematów- tym razem dotyczących wiejskiego podwórka.

Dlatego też powstała ,,Mleczna mapa”- na której dzieci przyklejały przetwory z mleka wraz z podpisami. Rozwiązywały zagadki dotyczące zwierząt wiejskich. Układały z sylab wyrazy: koza, krowa, owca.

Rozpoznawały inne zwierzęta gospodarskie I określały co z nich mamy, np: jaja, pierze, mięso itp.

Poznały literkę j, J w sposób graficzny i niegraficzny. Wysłuchiwały głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu. Układały wyrazy z głosek na literę j, J i wykonywały ćwiczenia na kartach pracy zgodnie z ideą Metody Dobrego Startu

Podejmowały również próby czytania prostych tekstów literackich.

To był bardzo owocny dzień.