Pracowite Misie poznały dziś literę I, i na przykładzie wyrazu ,, igły”.

Porównywały igły drzew iglastych z igłami do szycia.

Wyszukiwały wyrazów rozpoczynających się na głoskę i. Wyszukiwały pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Dzieliły wyrazy na sylaby i głoski oraz układały wyrazy z rozsypanek literowych.

Na zakończenie pisały litery I, i w powietrzu, po śladzie, układały litery ze sznurka i pisały samodzielnie.