Na początku zajęć przybliżyliśmy dzieciom potrzebę mierzenia. Wskazywaliśmy sytuację życiowe wymagające precyzyjnego mierzenia i współdziałania. Porównywaliśmy długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości.

Zobaczyliśmy jak dawniej radzono sobie z pomiarami nie mając do tego narzędzi, a jak odbywa się to dziś.

Poznaliśmy narzędzia służące do pomiarów takie jak linijka, miarą krawiecka, miarą stolarska i powiedzieliśmy sobie do czego ich się używa.

Pobraliśmy również wymiary z naszej koleżanki miarą krawiecką.

Mierzyliśmy dywan, salę krokami, stopa za stopą, książki linijką, a blat stołu łokciem lub dłonią i miarą stolarską.

Na zakończenie dnia sami mierzyliśmy narysowane odcinki, porównując ich długości i pamiętając o właściwym przyłożeniu linijki.

Pracowite Misie doskonale poradziły sobie z tymi zadaniami.