Celem naszych zajęć matematycznych było kształtowanie umiejętności dodawania po kilka, np: Cztery i cztery, i cztery albo trzy i trzy i trzy( po każdym dodaniu dzieci ustalają ile jest).

Kształtowanie umiejętności odejmowania po kilka. Na przykład jest dwanaście odjąć trzy, odjąć trzy, odjąć trzy( po każdym odejmowaniu dzieci ustalają, ile zostało.

Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania złożonych poleceń i respektowania ich.

Rozwiązywanie zadań w dobrym tempie.

Okazało się, że dodawanie I odejmowanie naszym przedszkolakom poszło bardzo sprawnie.