Dziś nasza grupa udała się z wizytą do Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

Dzieci poznały znaczenie słowa dendrologia. Odwiedziły trzy pomieszczenia, w tym dwa laboratoria.

W jednym pan opowiedział nam o sposobach przechowywania nasion i pokazał nam ich różne rodzaje.

W tym pomieszczeniu najbardziej podobał nam się termos z ciekłym azotem i butle do jego uzupełniania.

W piwnicy odwiedziliśmy dwa pomieszczenia, w których leżą kiełkujące rośliny.Jedno było o temperaturze 3 stopni, a drugie 20 stopni.

Były tam jeszcze pomieszczenia , w których panowały temperatury 10,15 i 25 stopni, w których rośliny się aklimatyzowały i przechodziły różne fazy wzrostu.

Utrwaliliśmy sobie, jakie czynniki są niezbędne do wzrostu roślin, do czego potrzebne są nam drzewa.

W ostatnim pomieszczeniu pani opowiedziała nam o rodzajach grzybów jadalnych i trujących, o symbiozie grzybów z korzeniami i ich pozytywnym wpływie na wzrost rośliny.

Przez moment mogliśmy się poczuć nawet badaczami mając prawdziwą , laboratoryjną lupę w ręku.

To była bardzo fascynująca wyprawa.