W ubiegłym tygodniu dzieci z naszej grupy zapoznały się z fauną i florą naszych łąk oraz z mieszkańcami stawu.

Oprócz tematycznych zabaw muzyczno- ruchowych, zagadek, opowiadań były ćwiczenia językowe. Dzieci wysłuchiwały głosek na początku i na końcu nazw roślin i zwierząt łąkowych. Układały ich nazwy z dostępnych liter.

Na podstawie opowiadania poznały etapy rozwoju żaby i motyla oraz układały historyjkę obrazkową.