9 lutego w auli naszego przedszkola odbył się kolejny koncert Filharmonii Pomysłów pod tytułem ,,Bajki- Grajki- Onegdajki”.

W nim przybliżono nam dawne, czasami już zapomniane zabawy i zabawki dziecięce.