Pracowite Misie po wakacjach przypomniały sobie obrazy graficzne liczb.

Dodawały i odejmowały na konkretach słuchając poleceń nauczyciela np:

-dopełniały, aby w drugim rzędzie było o dwa liczmany więcej niż w pierwszym

– odejmowały, aby w drugim rzędzie było na przykład o trzy liczmany mniej niż w pierwszym.

Weszliśmy również w tajniki kodowania, które będziemy zgłębiali systematycznie do końca roku.