Dziś Pracowite Misie przyniosły do przedszkola warzywa i owoce.

Nazywały po kolei zgromadzone okazy.

Wskazywały, czy rosną pod ziemią, czy nad ziemią, na drzewie, krzewie.

Powiedziały, co roślinom jest potrzebne do prawidłowego rozwoju.

Tworzyły różne zbiory – dzieląc zgromadzone owoce i warzywa na różne kategorie.

Tak powstały:

1.Zbiór owoców i warzyw krajowych.

Zbiór owoców i warzyw zagranicznych.

2 Zbiór owoców i zbiór warzyw.

3 Zbiory owoców i warzyw: czerwonych, pomarańczowych, zielonych, żółtych.

4 Zbiory owoców i warzyw okrągłych i podłużnych.

5 Zbiory owoców i warzyw rosnących nad ziemią i pod ziemią.

Całość zajęć przeplatana była zabawami muzyczno- ruchowymi.