Dziś pobawiliśmy się w ,, deszcz imion” gdzie dzieci z rozsypanych wizytówek wyszukiwały swoje.

Otrzymały również koperty z literami.

Składały z nich imiona.

Imiona układały również z znalezionych w kopercie sylab. Wysłuchiwały także pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie.