Grupa Pracowite Misie wzięła czynny udział w konkursie plastyczno- technicznym pt: ,, Czarodziejskie drzewo”organizowanym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

Konkurs trwał do 21 października.

Celami konkursu jest:

– rozwijanie kreatywności u dzieci.

– wyrażanie siebie w różnych formach i technikach plastycznych

-rozbudzenie wrażliwości estetycznej u dziecka, oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych

-uwrażliwienie na piękno przyrody jesienią

-rozwijanie wyobraźni u dziecka.

Technika pracy dowolna, forma płaska lub przestrzenna. Format pracy A4 lub A3.

Przedmiotem konkursu było wykonanie drzewa przy użyciu różnych materiałów plastycznych, materiałów ekologicznych oraz materiałów przyrodniczych.

Zainteresowanie tym konkursem było dość znaczne, a prace bardzo ciekawe.

Gratulujemy pomysłowości.