W ramach realizacji zadań wyznaczonych w pierwszym dniu obchodów tego tygodnia Pracowite Misie przyniosły do przedszkola plastikowe nakrętki. Oglądały filmy o tolerancji i niepełnosprawności. Na podstawie obrazków tematycznych wskazywały podobieństwa i różnice między dziećmi z różnych stron świata. Omawiały rodzaje niepełnosprawności i sposoby radzenia sobie z nią. Jak same zauważyły osoby z niepełnosprawnością mogą również osiągać w życiu różne cele. Są znanymi muzykami, naukowcami. Rozgrywane są mecze sportowe dla osób po kontuzjach rąk, nóg….

Wyjaśnialiśmy sobie pojęcia tolerancja, niepełnosprawność.

Układaliśmy z rozsypanki literowej wyraz TOLERANCJA.

Bawiliśmy się w zabawę dydaktyczną-,, Jestem podobny do” oraz ,, Najbardziej różnię się od….” Dzieci przekazując woreczek koledze wymieniały podobieństwa i różnice do swoich rówieśników.

Dzieci miały również okazję wczuć się w rolę,, osoby niewidomej”” i z ,, laską” i okularami omijały przeszkody. Było to dla nich bardzo trudne….. Miały również przewodnika, który wyznaczał im kierunki głosem. Czołgały się bez użycia rąk, malowały ustami….Uczyły się również niektórych słów w języku migowym.

Na zakończenie dnia namalowały obrazek dla swojego kolegi, koleżanki i wręczyły mu go z uściskiem.

To był pełen ciepła, empatyczny dzień.