Pracowite Misie wzięły udział w konkursie plastycznym pt: ,, Dzieci nie lubią śmieci. „Wyróżnie otrzymał Piotr Minicki.

Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia oraz dyplomy.