W tym roku nasza grupa przystąpiła do projektu edukacyjnego pod patronatem min. Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt.: “EkoEksperymentarium”. Podczas realizacji projektu, za pomocą nowatorskich rozwiązań edukacyjnych dzieci uczyły się ekologicznych działań.