Cel tych zajęć było przede wszystkim poznanie zasad oznaczania strony prawej i lewej u innej osoby, rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni.

Cele te utrwalaliśmy podczas dwóch zabaw na orientację w schemacie ciała

pt:”Żółwik” oraz „Moja prawa, twoja lewa”.

Na zajęciach plastycznych natomiast wykonywaliśmy przestrzenną pracę plastyczno- techniczną pt: ,,Moje przedszkole”.