Ćwiczenia w usprawnianiu słuchu fonematycznego, samodzielne tworzenie dialogu, swobodne wypowiedzi oraz utrwalanie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego “sz, ż, cz, dż”.