Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek szumiących “sz” i “ż” na materiale językowym- w sylabach, wyrazach oraz wyrażeniach dwuwyrazowych.