Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek szumiących „sz” i „ż” na materiale językowym- w sylabach, wyrazach oraz wyrażeniach dwuwyrazowych.