Ćwiczenia języka przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek szumiących oraz różnicowanie artykulacji głosek „sz-s”– sylaby.