Utrwalanie artykulacji głoski „k” na materiale językowym- w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych oraz ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów- głoska szumiąca „ż”.