Ćwiczenia w różnicowaniu artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego „cz-c” oraz automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących „sz, ż, cz, dż”- zagadki.