Ćwiczenia w różnicowaniu artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego “cz-c” oraz automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących “sz, ż, cz, dż”- zagadki.