Utrwalanie poprawnej wymowy głosek szumiących “sz, ż, cz, dż” oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących “sz-s”.