Utrwalanie poprawnej wymowy głosek szumiących „sz, ż, cz, dż” oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących „sz-s”.