Ćwiczenia przygotowujące do poprawnej wymowy głoski “cz”– sylaby oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego, automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego “sz, ż, cz, dż”– budowanie zdań.