Ćwiczenia przygotowujące do poprawnej wymowy głoski „cz”– sylaby oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego, automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego „sz, ż, cz, dż”– budowanie zdań.