Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących „sz, ż, cz, dż”-ćwiczenia słuchu fonematycznego, budowanie zdań oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski „cz”– układanki.