Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących “sz, ż, cz, dż”-ćwiczenia słuchu fonematycznego, budowanie zdań oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski “cz”– układanki.