Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek szumiących “sz, ż, cz, dż” oraz ćwiczenia w różnicowaniu głosek szumiących i syczących “sz-s” – szyfrówka.