Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek szumiących „sz, ż, cz, dż” oraz ćwiczenia w różnicowaniu głosek szumiących i syczących „sz-s” – szyfrówka.