Utrwalenie poprawnej wymowy głoski „ż” na materiale językowym, w wyrazach oraz automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących „sz, ż, cz, dż”– zagadki.