Utrwalenie poprawnej wymowy głoski “ż” na materiale językowym, w wyrazach oraz automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących “sz, ż, cz, dż”– zagadki.