Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących i syczących “cz-c” oraz utrwalenie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego “sz, ż, cz, dż”– wierszyki.