Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szumiących i syczących „cz-c” oraz utrwalenie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego „sz, ż, cz, dż”– wierszyki.