Automatyzacja poprawnej wymowy głoski szumiącej “sz” w mowie spontanicznej, opowiadanie historyjek obrazkowych oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących “ż-z”– puzzle.