Automatyzacja poprawnej wymowy głoski szumiącej „sz” w mowie spontanicznej, opowiadanie historyjek obrazkowych oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących „ż-z”– puzzle.