Ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę, swobodne wypowiedzi oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących „sz-s”– ćwiczenia słuchu fonematycznego.