Utrwalanie poprawnej wymowy głoski “r” w sylabach i wyrazach oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących “ż-z”.