Różnicowanie głosek szumiących i syczących „sz-s” oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głosek szumiących „sz, ż, cz, dż”.