Różnicowanie głosek szumiących i syczących “sz-s” oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głosek szumiących “sz, ż, cz, dż”.