Różnicowanie głosek szumiących i syczących „sz-s” oraz „ż-z”– gra memory.