Różnicowanie głosek szumiących i syczących “sz-s” oraz “ż-z”– gra memory.