Utrwalanie głoski szumiącej “ż” na materiale językowym, w zdaniach oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących “sz-s”– skojarzeniówka.