Utrwalanie głoski szumiącej „ż” na materiale językowym, w zdaniach oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących „sz-s”– skojarzeniówka.