Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego „sz, ż, cz, dż”– swobodne wypowiedzi oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz”– gra memory.