Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego “sz, ż, cz, dż”– swobodne wypowiedzi oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski “sz”– gra memory.