Gra logopedyczna- automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu syczącego „s, z, c, dz”- oraz ćwiczenia utrwalające artykulację głoski „sz” na materiale językowym w zdaniach.