Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny- głoski szeregu szumiącego oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących “sz-s”.