Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny- głoski szeregu szumiącego oraz różnicowanie głosek szumiących i syczących „sz-s”.