Ćwiczenia prawidłowej wymowy grupy spółgłoskowej „szcz” – sylaby i wyrazy oraz utrwalanie poprawnej wymowy głosek syczących „s,z, c, dz”– zagadki.