Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu syczącego „s, z, c, dz” oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głoski szumiącej „sz”- ćwiczenia słuchu fonematycznego.