Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu syczącego “s, z, c, dz” oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głoski szumiącej “sz”- ćwiczenia słuchu fonematycznego.