Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek syczących “s, z, c, dz” oraz głoski szumiącej “sz”– ćwiczenia słuchu fonematycznego.