Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek syczących „s, z, c, dz” oraz głoski szumiącej „sz”– ćwiczenia słuchu fonematycznego.