Utrwalenie poprawnej wymowy głoski dźwięcznej „w”– wykreślanka oraz automatyzacja głosek syczących „s, z, c, dz”– rebusy.