Utrwalenie poprawnej wymowy głoski dźwięcznej “w”– wykreślanka oraz automatyzacja głosek syczących “s, z, c, dz”– rebusy.