Utrwalanie poprawnej artykulacji głoski syczącej „s” w zdaniach oraz automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo-zębowych „f, w”– rebusy.