Utrwalanie poprawnej artykulacji głoski syczącej “s” w zdaniach oraz automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo-zębowych “f, w”– rebusy.