Utrwalanie poprawnej wymowy głoski “g” oraz głoski syczącej “s” na materiale językowym – wyrazy i zdania.