Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „g” oraz głoski syczącej „s” na materiale językowym – wyrazy i zdania.