Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny- głoska sycząca „s” oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski „k”– swobodne wypowiedzi.