Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny- głoska sycząca “s” oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski “k”– swobodne wypowiedzi.