Automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo- zębowych “f, w”– wierszyki oraz utrwalanie głoski syczącej “s” na materiale językowym- w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych.