Automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo- zębowych „f, w”– wierszyki oraz utrwalanie głoski syczącej „s” na materiale językowym- w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych.