Automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo- zębowych „f, w”– domino logopedyczne oraz utrwalanie głoski syczącej „s” na materiale językowym- w zadniach.