Automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo- zębowych “f, w”– domino logopedyczne oraz utrwalanie głoski syczącej “s” na materiale językowym- w zadniach.