Utrwalenie głoski “g” na materiale językowym- w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych oraz automatyzacja poprawnej wymowy głoski “l”, budowanie zdań, swobodne wypowiedzi.