Utrwalenie głoski „g” na materiale językowym- w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych oraz automatyzacja poprawnej wymowy głoski „l”, budowanie zdań, swobodne wypowiedzi.